Terms & Conditions

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP “We Sell Our Furniture”


 

 

De consument heeft het recht aan “We Sell Our Furniture”  mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Indien dit niet tijdig gebeurt of betaling reeds werd ontvangen zal er contact opgenomen worden om dit onderling zo goed mogelijk af te handelen.

 

 

 

We Sell Our Furniture
Deel van Prototyping-Allround
Galgenberg 3
3053 Haasrode
Belgie
BE 0501.985.886
Capture
1. Algemene bepalingen

De webwinkel van We Sell Our Furniture , met maatschappelijke zetel te Haasrode, BTW BE0501.985.886 , (hierna ‘We Sell Our Furniture’) biedt haar klanten de mogelijkheid om Meubels, decoratie stukken en algemene interieur items aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het We Sell Our Furniture assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij We Sell Our Furniture.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn.

2. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. De kleuren op de foto’s kunnen licht afwijken van de reële kleuren. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met We Sell Our Furniture.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door We Sell Our Furniture.

We Sell Our Furnitureis gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

3. Aankoop en betaling

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van We Sell Our Furniture. De artikelen worden afhankelijk van verzendingskeuze thuis bij de klant geleverd of afgehaald te Brussel na ontvangst van betaling.

Goederen worden verstuurd na ontvangst van betaling via overschrijving op het rekeningnummer van We Sell Our Furniture :

IBAN BE96 0017 2920 0105
BIC GEBA BE BB.
BNP Paribas Fortis

 

Verzendingskosten

  • Decoratie: Worden met BPost verstuurd €6
  • Wij bieden momenteel gratis verzending voor bepaald items, dit geld enkel voor verzendingen binnen belgie.
  • Meubels: Prijzen staan op volgende pagina en kunnen besproken worden.  Shipping.
  • naar een adres in een ander land: op aanvraag op kobemeeus@hotmail.com

 

4. Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Alle goederen worden zorgvuldig verpakt voor verzending. We Sell Our Furniture is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadiging of verlies tijdens de verzending.

5. Verzakingstermijn

De consument heeft het recht aan We Sell Our Furniture mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Dit geldt evenwel niet voor artikelen die op maat gemaakt zijn.
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met We Sell Our Furniture en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan We Sell Our Furniture, Galgenberg 3, 3053 Haasrode.
Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

6. Privacy

We Sell Our Furniture verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van We Sell Our Furniture toe te sturen.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van We Sell Our Furniture bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat We Sell Our Furniture uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord.

 

7. Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

8. Eco-cheques

We Sell Our Furniture is aangesloten bij zowel SODEXO als Edenred, dit wil zeggen dat wij voor bepaalde producten Ecocheques aanvaarden. Dit is enkel mogelijk voor papieren ecocheques, Electronische ecocheques zijn momenteel niet mogelijk.

Richtlijnen voor het gebruik hiervan:
– Meubels onder de rubriek “our finds” zijn tweedehands meubels en kunnen betaald worden met deze ecocheques
– Meubels onder de rubriek “our Creations” zijn steeds vervaardigd uit hout met een fsc of pefc Label en kunnen betaald worden met deze ecocheques
– Bij productbeschrijving kan u steeds zien of Papieren Eco-Cheques aanvaard worden voor het desbetreffende item.
– Betaling is enkel mogelijk met papieren ecocheques
– Gebruik van ecocheques is enkel mogelijk bij ophaling of levering van orders, bij verzendingen is dit niet mogelijk.
– Ecocheques welke de vervaldatum reeds voorbij zijn worden niet geaccepteerd.
– Maximum waarde van één coupure dient niet meer dan €10 te zijn
– Maximum bedrag dat betaald word met Ecocheques mag niet hoger zijn dan €200